גילוי נאות

קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ הנה בעלת רישיון לשיווק השקעות כאמור בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן ובהתאמה: "שיווק השקעות" ו-"חוק הייעוץ"), ולא לייעוץ השקעות, וכי הינה בעלת זיקה ליצרני המוצרים הפיננסים והשירותים אשר משווקים על ידה במסגרת מתן השירותים ללקוח.

כמו כן, קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ הינה מנהלת הסדרים פנסיונים הפרטית הגדולה בישראל הפועלת כסוכן פנסיוני ואינה יועצת פנסיונית. הקבוצה רשאית לעסוק בשיווק פנסיוני, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה- 2005.

זיקה לפיננסים

קבוצת קלי הנה בעלת זיקה לנכסים הפיננסים המיוצרים ו/או המנוהלים על ידי היצרנים, באופן שהיא עשויה לקבל מהם טובת הנאה בקשר לדמי הניהול הנגבים ע"י הלקוח.

ניתן לקבל מידע על רשימת המוצרים המלאה באתרי היצרנים.

להלן הרשימה של החברות:

הגופים המוסדיים שלהלן, הינם בעלי זיקה למוצרים אותם אנו משווקים במסגרת השיווק הפיננסי:

 • אי בי אי
 • איילון
 • אנליסט
 • אלטשולר שחם
 • בלנדר
 • מיטב-דש
 • הראל מגן
 • הפניקס
 • הראל פיננסים וביטוח
 • טנדם קפיטל
 • ילין לפידות
 • כלל חברה לביטוח
 • מגדל שוקי הון
 • מור
 • מנורה
 • סיגמא
 • פיוניר
 • פסגות
 • סלייס
 • פרופימיקס
 • EXPO
 • PAGAYA OPPO
 • פורטה
 • אימפקט
 • JULIUS BAERE
 • אקסלנס
 • פרופאונד
 • UBP
 • PAGAYA
 • COMREIT/CCF/SBL
 • פארטו
 • גולדן ברידג'
 • GILBOA
 • הפניקס פינטק
 • TARYA
 • אלקטרה
 • SPHERA
 • ALTO
 • NOKED

השתלמות:

גמל:

ביטוח:

פנסיה:

 

 

 

דילוג לתוכן