סקירת שוק לחודש יוני 2022

סקירות

בעולם

• שוקי ההון בעולם שמרו על יציבות יחסית. כאשר עיקר תשומת הלב של המשקיעים הופנתה לפגישת נישאי  ארה"ב וסין בסוף השבוע. הפגישה הוגדרה כמוצלחת והפיגה במידה מסויימת את החששות מהחרפה של מלחמת הסחר, בטווח הקצר.
• הנתונים בארה"ב משקפים האטה בצמיחה, מופיעים סימני התמתנות צפויה באינפלציה.
• היום הפחד מהאינפלציה ירד משמעותית, אך ע"פ הנתונים הכלכליים האחרונים, יתכן שהכלכלה האמריקאית כבר במיתון.
• שילוב של עליית ריבית מהירה עם האטה כלכלית צפוי להוביל להתמתנות באינפלציה בארה"ב ולהורדת
תשואות אג"ח, מה שישפיע גם על השוק המקומי.
• החשש ממיתון הוריד את תשואות האג"ח הדולריות לכל אורך העקום.
• בארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות הקצרות שמרו השבוע על יציבות. מנגד, האגרות בטווחים הבינוניים והארוכים הוסיפו לרדת, אם כי באופן מתון בהשוואה לשבועות האחרונים .
• בשוק אגרות החוב הקונצרניות בארה"ב, נמשכת המגמה החיובית, בדגש על דירוגי ההשקעה.
• בינתיים מחירי הנפט והגז ממשיכים לעלות ומשבר החיטה ממשיך להתממש, כאשר רוסיה סוגרת את הנמלים של אוקראינה ולא יכולה לייצא בעצמה

בישראל

• בישראל, נרשמה עליית תשואות קלה לאורך העקום השקלי, בעוד העקום הצמוד נותר כמעט ללא שינוי. בהתאם, האינפלציה הצפויה,  כפי שהיא נגזרת מהפער בין עקומים אלו, עלתה מעט ברוב הטווחים .
• קצב האינפלציה המשיך לעלות בפריסה רחבה של מוצרים ושירותים
• המשק הישראלי צפוי להיפגע פחות, ויש הזדמנויות במניות הנסחרות במחירים נוחים. אפשר למצוא חברות מעניינות מאוד במחירים שפויים. אומנם, לא הכול יעלה, אבל בגדול – לכלכלה שלנו יש הרבה פוטנציאל להתאוששות: הגז, כולל קרן העושר שיוצאת סוף סוף לדרך, הפוספטים והדשנים, הטכנולוגיות החקלאיות והצבאיות ותחזית צמיחה .
• שוק העבודה ממשיך להיות חזק
• קצב עליית מחירי הדירות התמתן מעט, אך עדיין ממשיך להיות גבוה
• על אף שהמדד הפתיע כלפי מטה, צפויה העלאת ריבית של 0.5% ביולי, ו-2.5% שנה קדימה.
• מאז החלטת הריבית הקודמת ב-5/23 ,השקל נחלש בכ -5% מול הדולר ובכ -5% מול סל המטבעות, למרות שמאז ציפיות לשינוי בריבית בישראל עלו לא פחות מאשר בארה"ב. למעשה, השינוי בריבית של בנק ישראל לא כל כך משפיע על שערו של השקל שמושפע בעיקר מהמתרחש בשוק המניות .
• ב- 22.06.30 שער הדולר עמד על 5.3

לקבלת מידע ותיאום פגישה
דילוג לתוכן