סקירת שוק לחודש פברואר 2022

סקירות

בעולם

• חודש פברואר ממשיך במגמה השלילית בשווקים בהשפעת המצב הגיאופוליטי, ש החריף בהמלך החודש עם פלישתה של רוסיה לאוקראינה והסנקציות הכלכליות שבאו בעקבות הפלישה, יחד עם החשש כי המערכה תתרחב לאזורים נוספים בעולם.
הנפגעת העיקרית מהמצב היא גרמניה שקשורה בקשרי מסחר ישירים עם רוסיה ומדד ה- DAX הגרמני הגיב בירידה של 6.5%  לעומת ה- 500 P&S שירד ב- 3.5% ומדד ה MSCI שירד ב- 2.65%.
הקורונה במדינות המ ערב המפותחות נמצאת בדעיכה ו מספר המאומתים יורד, מה שמייצב במעט את הכלכלה.
• מחירי הסחורות נסקו במהלך החודש למחירי שיא, כאשר מחיר חבית נפט הגיע ל- $95 לאחר שעלה ב- 9% ,
מחיר החיטה הגיע ל- $928 לאחר שזינק ב- 22% במהלך החודש, זאת לאור העובדה כי רוסיה הינה יצואנית
החיטה הגדולה בעולם, לצד אוקראינה שנמצאת גם היא בין 5 היצואניות הגדולות בעולם. עליית מחירי הסחורות
משפיעה באופן ישיר על האינפלציה העולמית, שממשיכה במגמת העליה מאשתקד.
• בארה"ב האינפלציה בפועל ב חודש ינואר עלתה ב-0.6% ,מעל הצפי שעמד על 0.4% .
באירופה, האומדן הסופי למדד המחירים לצרכן עלה ב- 5.1%  בקצב שנתי בחודש ינואר.
• בארה"ב שמתאוששת מגל האומיקרון, האומדן השני לתוצר הצביע על צמיחה של %7 ברבעון הרביעי, בדומה
לצפי ולאחר צמיחה של 6.9%  באומדן הקודם, זאת לאחר צמיחה של 2.1% ברבעון השלישי

בישראל

• שוק המניות בישראל ננעל במגמה מעורבת בשווקים, לאחר שמדד ת"א 125 עלה בכאחוז ומדד ת"א 90 ירד בשני
אחוזים. ממדי הבנקים והפיננסים מוסים לעלות גם החודש וממשיכים במגמתם החיובית מהשנה שעברה.
שוק האג"ח ננעל במגמה שלילית הן באפיק הצמוד והן באפיק השקלי, כאשר האג"ח הממשלתי הצמוד ירד יותר
בעקבות הירידה בשיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הקרובה, שירד בחודש פברואר ל 2.5%  לאחר שעמד על 2.7% בחודש ינואר.
השוק המקומי מוסיף להציג ביצועים טובים יותר מהשווקים בעולם בין השאר בזכות מצב אינפלציוני טוב יחסית.
• שיעור האינפלציה עלה בחודש ינואר ב- 0.2% ,ומשלים עליה של 3.1% בשנים עשר החודשים האחרונים, לפי בנק
ישראל האינפלציה מצויה בגבול היעד העליון.
• האומדן הראשון לתוצר לרבעון הרביעי מצביע על צמיחה של- 1.6% ,לאחר צמיחה של 6.7% ברבעון הקודם ולאחר צמיחה של 8% אשתקד.
• שיעור האבטלה הרחב לחודש פברואר ) הכולל את היוצאים לחל"ת ונעדרים זמניים( ממשיך במגמת הירידה ועומד על 5.6% בלבד, לאחר שעמד על 6% בחודש ינואר ועל 6.5% בסוף שנת 2021 .
• השכר הממוצע הריאלי במשק עלה בחודש נובמבר ב – 1% ומשקף עליה בקצב שנתי של 4.7%, זאת לאחר שירד בחודש אוקטובר ב 1.9%.
• השקל ממשיך במגמתו השלילית מתחילת השנה כאשר הוא נחלש בשני אחוזים מול האירו ו ב- 1.27% אל מול הדולר בחודש פברואר וב- 28.02.2022 שער הדולר עמד על 3.238.

לקבלת מידע ותיאום פגישה
דילוג לתוכן