קופות גמל להשקעה

גם בבחירת קופת הגמל, קלי בצד שלך.

מהי קופת גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון נזיל בכל עת, כלומר ניתן למשוך את הסכום הנצבר בכל גיל (תוך תשלום מס על הרווחים שנצברו). כל אחד רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה ויש לה יתרון ייחודי (מול מכשירי השקעה דומים כגון: קרנות נאמנות, פוליסה פיננסית, תיקי השקעות) בכך שמי שיחסוך בה עד גיל הפרישה ויבחר למשוך את הכספים בדרך של קצבה – יהנה מפטור ממס על רווחי ההון, וכן יוכל לקבל קצבה פטורה ממס.

לאור יתרונות קופת הגמל, ישנה תקרת הפקדה שנתית העומדת על 72,000 ש"ח. ניתן להגדיל את הסכום להפקדה בהתאם למספר הנפשות במשפחה. לדוגמה: משפחה בת 4 נפשות יכולה לפתוח קופת גמל להשקעה לכל אחד מבני המשפחה ולהפקיד עד 288,000 שקלים.

מדוע חיסכון בקופת גמל להשקעה כדאי?

  • נזילות תמידית – משיכה הונית בכל רגע ובכל גיל ללא קנסות/עמלות (אך עם תשלום מס על רווחים שנצברו – 25% ריאלי)
  • הפקדות – ניתן להפקיד הפקדות חודשיות ו/או חד פעמיות (עד תקרה שנתית של 72,000 שקלים)
  • קביעת מוטבים – ניתן למנות מוטבים
  • מגוון מסלולי השקעה ויכולת ניוד בין קופות הגמל להשקעה
  • שקיפות, נגישות ופיקוח
  • דחיית מס – ניוד בין מסלולים או בין קופות גמל להשקעה אינו מהווה אירוע מס, תשלום המס יהיה בעת משיכת הכספים.

שאלות ותשובות על קופת גמל להשקעה

מהי קופת גמל?

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים וכן לקרן השתלמות לשכירים זכאי להצטרף עובד שכיר. לקופת גמל לתגמולים לעצמאים זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי (שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד). לקרן השתלמות לעצמאים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד. לקופה מרכזית לפיצויים ולקופה לדמי מחלה זכאי להצטרף רק מעביד (המשלם משכורת).

איך אדע לאיזו קופת גמל כדאי לי להצטרף?

 

קופות הגמל נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול שהן גובות מן העמיתים ובתשואה שהן משיאות על השקעותיהן. את המידע ההשוואתי בין קופות הגמל ניתן למצוא באתר שלנו. קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני וארוך ומומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן. כמו כן מומלץ להשוות את הפרסומים שמפרסמת הקופה עם המידע והנתונים המוצגים באתר.

האם ניתן לשנות את ההפקדה החודשית לקופת הגמל?

קופות הגמל נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול שהן גובות מן העמיתים ובתשואה שהן משיאות על השקעותיהן. את המידע ההשוואתי בין קופות הגמל ניתן למצוא באתר שלנו. קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני וארוך ומומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן. כמו כן מומלץ להשוות את הפרסומים שמפרסמת הקופה עם המידע והנתונים המוצגים באתר.

באתר שלנו ניתן למצוא מידע עדכני מפורט על קופות הגמל. הלקוחות שלנו מתעדכנים באופן שוטף ויומיומי אחר המוצרים שלהם באתר. על הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני לספק לחוסכים מידע על החיסכון שלהם באופן שוטף ובצורה מסודרת.

בתום כל שנה, שלושה חודשים מתום הרבעון האחרון, נשלח לכל עמית דו"ח המסכם את מצב קופתו (יתרות, רווחים, תשואות ועוד).

בנוסף, אחת לרבעון, 60 יום מתום הרבעון, נשלח דו"ח מסכם לכל עמית פעיל (שבוצעו תנועות בחשבונו) וכן, לכל עמית שיתרתו עולה על 50 אלף שקלים. כעת, עם התפתחות טכנולוגיות האינטרנט, ניתן לעקוב אחרי החיסכון באופן שוטף ויומיומי.

האם ניתן להעביר קופת גמל מחברה אחת לאחרת?

העברת קופת גמל היא מהלך פשוט. בכל רגע נתון באפשרותך להעביר את הכספים וההפקדות לקופת גמל אחרת. זכויותיך נשמרות במלואן והמעבר אינו כרוך בעלות.

לקבלת מידע ותיאום פגישה
דילוג לתוכן